Kontingenter

Specialistmedlem

Pris: 550,- pr. mdr. 11 mdr årligt
+
800,- i grundkontingent som betales i Juli

Som specialistmedlem danser du enten Standard eller Latin, og kan med dette medlemskab deltage på de ugentlige hold for din disciplin.

Kombimedlem

Pris: 850,- pr. mdr. 11 mdr. årligt
+
800,- i grundkontingent som betales i Juli

Som kombimedlem danser du både Standard og Latin, og kan med dette medlemsskab deltage på alle ugentlige hold.

Gæster

Har mulighed for at købe sig adgang til undervisning en enkelt dag af gangen.

Priser:
En dag 175,- pr. pers

Afregnes via Mobilepay.

Nye medlemmer opkræves 500,- i oprettelsesgebyr.

Ved udmeldelse af Aarhus Sportsdanserforening kontaktes vores KassererUdmeldelse sker i henhold til foreningens vedtægter afsnit C “Såfremt et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette ske skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.”

Tilmelding til Turnering

DS Turneringer. Der fremsendes invitationer til medlemmerne pr. mail hvorefter man tilmelder sig:

WDSF Turneringer. Parret skal selv tilmelde sig, og afholde alle udgifter. Dog skal parret informere klubben herom, for at opnå forsikringsdækning.

DDD Turneringer. Parret skal selv tilmelde sig, og afholde alle udgifter. DS par kan kun tilmelde sig i star rækken. Ved tilmelding skal man gøre opmærksom på, at man stiller op for ÅS.

Indmeldelse i ÅS

Ved klubskifte kontakt: mail@aarhusdans.dk 

Såfremt et partnerskab ophører: Kontakt Helena Bakholm, da det skal indrapporteres til DS og WDSF.

Ved udmeldelse kontaktes Kassereren.

Luk menu