Kontingenter

Specialistmedlem

Pris: 600,- pr. mdr. 11 mdr årligt
+
300,- i grundkontingent som betales i Juli

Som specialistmedlem danser du enten Standard eller Latin, og kan med dette medlemskab deltage på de ugentlige hold for din disciplin.

Kombimedlem

Pris: 900,- pr. mdr. 11 mdr. årligt
+
300,- i grundkontingent som betales i Juli

Som kombimedlem danser du både Standard og Latin, og kan med dette medlemsskab deltage på alle ugentlige hold.

Gæster

Der er mulighed for at købe sig adgang til undervisning en enkelt dag af gangen.

Priser:
En dag: 225,- pr. pers.
Ét hold: 150,- pr. pers.

Afregnes via Mobilepay 711251

Nye medlemmer opkræves 500,- i oprettelsesgebyr.

Ved udmeldelse af Aarhus Sportsdanserforening kontaktes vores kasserer.
Udmeldelse sker i henhold til foreningens vedtægter afsnit C: “Hvis et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette ske skriftligt.
Opsigelsesperioden er løbende måned plus 30 dage.

Indmeldelse i ÅS

Ved klubskifte kontakt: mail@aarhusdans.dk 

Såfremt et partnerskab ophører: Kontakt mail@aarhusdans.dk, da det skal indrapporteres til DS og WDSF.

Ved udmeldelse kontaktes Kassereren.

Luk menu